Alergarea de viermi

Centura pentru alergare Coleman neagra | TotalFishing

alergarea de viermi medicament bun împotriva viermului rotund

Lut însuflețit de raza vecinicei dumnezeiri, Aluat în care cerul cu pământu-i plămădit, Tainică verigă care leagă cele două firi: Vecinicia de-o clipire, infinitul de finit.

Vierme tăvălit în tină, care muști din cer cu dinții, Urieș semeț, pe care o suflare te doboară, Tu, a cărui mână scurmă măruntaiele științii Și a cărui cugetare ia nimicul drept comoară, În zadar te-ncerci a rupe pânza care te desparte De enigma nepătrunsă: Ce a fost?

tableta cu vierme aromată

Cartea facerii e noapte, iară cealaltă carte Nu e scrisă, sau de-i scrisă, nu ți-e dat a o citi. Ai în față și la spate două semne de-ntrebare, Tu-ți trudești, sărmane, mintea ca să afli vrun răspuns; Rătăcind ca un nemernic pe a vremurilor mare, Cerci zădarnică cercare în noianul nepătruns.

Și când mintea ta zdrobită de nebuna-i alergare Abia poate să mai iasă din a vremii adâncime, Și alergarea de viermi vezi că ziditorul n-a lăsat un drum pe care Să se urce orbul vierme pân la sfânta-i înălțime, Tu turbezi, nesocotite, și în oarba ta mânie Alergarea de viermi O, nu!

alergarea de viermi

Creatorul e natura Ea e singură putere! Vreme, haos, ceruri, râdeți! Microscopică furnică, Spânzurată de-o lunetă, vă pătrunde, vă strivește!

un vierme de pământ pentru un copil

Ea măsoară infinitul, întunericul despică Înaintea Creaturii, Creator, te umilește!

Mai multe despre acest subiect