Giardie și panou antigen cryptosporidium

giardie și panou antigen cryptosporidium

tumore gola papilloma virus viermele alb este o molie cuibăritoare

Prezenta anexă cuprinde trei părți; părțile 2 și 3 se aplică numai în cazul în care partea 1 nu se aplică. Partea 1 cuprinde două capitole: lista A în care sunt menționate deșeurile calificate ca fiind periculoase în sensul Convenției de la Basel și prin urmare intră sub incidența interdicției de export și lista B în care giardie și panou antigen cryptosporidium enumerate deșeurile care nu intră sub incidența interdicției de export.

cancer feminin la plamani

Astfel, în cazul în care deșeurile se află în partea 1, trebuie să se verifice dacă acestea sunt incluse în lista A sau B. Numai în cazul în care deșeurile nu se află nici în lista A, nici în lista B din partea 1, trebuie să se verifice dacă acestea sunt incluse printre deșeurile periculoase enumerate în partea 2 sau în partea 3.

hpv cure discovery prevenirea helmintiazei la copii

Într-un astfel de caz, acestea intră sub incidența interdicției de export. În cazuri excepționale, statele membre pot adopta dispoziții pentru a stabili, pe baza documentelor justificative corespunzătoare furnizate de către deținător, că anumite deșeuri incluse la anexa V sunt excluse de la interdicția de export menționată la articolul 16 alineatul 1 din Regulamentul CEE nr.

În acest caz, statul membru în cauză informează țara preconizată pentru import înainte de a lua o decizie.

giardie și panou antigen cryptosporidium

Statele membre notifică astfel de cazuri Comisiei înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic. Comisia comunică informațiile tuturor statelor membre și secretariatului Convenției de la Basel. Faptul de a nu fi incluse la anexa V sau de a fi clasificate în partea 1 lista B nu exclude, în cazuri excepționale, posibilitatea ca deșeurile să fie clasificate ca fiind periculoase și, prin urmare, să intre sub incidența interdicției de export menționate la articolul 16 alineatul 1 din Regulamentul CEE nr.

paraziții se hrănesc human papilloma virus hpv

În acest caz, statul membru în cauză informează țara preconizată pentru import înainte de luarea unei decizii.

Mai multe despre acest subiect