Principiul funcționării medicamentelor antihelmintice, Medicament sovietic

Prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni

arată viermii

Amendamentul 2 Propunere de regulament Considerentul 6 6   Animalele pot fi afectate de o gamă largă de boli care pot fi prevenite sau tratate. Impactul bolilor animalelor și măsurile necesare papilloma virus sintomi gola a le controla pot fi devastatoare pentru animale individuale, pentru populații de animale, pentru crescătorii de animale și pentru economie.

De asemenea, bolile animalelor transmisibile la oameni pot avea un impact semnificativ asupra sănătății publice. Prin urmare, în Uniune ar trebui să fie disponibile medicamente de uz veterinar suficiente și eficace pentru asigurarea unor standarde înalte pentru sănătatea animalelor și pentru cea publică, precum și pentru dezvoltarea agriculturii și a acvaculturii.

În acest scop, trebuie stabilite bune practici de gestionare și creștere pentru a îmbunătăți calitatea vieții animalelor, a limita răspândirea bolilor, a preveni rezistența la antimicrobiene și a asigura alimentarea adecvată prezentare generală a medicamentelor principiul funcționării medicamentelor antihelmintice pentru oameni animalelor. Amendamentul 3 Propunere de regulament Considerentul 7 7   Prezentul regulament ar trebui să stabilească standarde înalte pentru calitatea, siguranța și eficacitatea medicamentelor de uz veterinar, pentru a se soluționa problemele comune din domeniul protecției sănătății publice și a animalelor.

În același timp, prezentul regulament ar trebui să armonizeze normele de autorizare a medicamentelor de uz veterinar și introducerea lor pe piața Uniunii.

detoxifiere cu apa calda le papillomavirus humain

Amendamentul 4 Propunere de regulament Considerentul 7 a nou 7a   Prezentul regulament are ca scop garantarea unui nivel ridicat de protecție atât a sănătății animale, cât și a celei umane, asigurând totodată protecția mediului. Prin urmare, ar trebui aplicat principiul precauției. Prezentul regulament ar trebui să garanteze că industria este obligată să dovedească faptul că substanțele farmaceutice sau medicamentele de uz veterinar fabricate sau introduse pe piață nu exercită niciun efect nociv asupra sănătății umane sau animale și nicio influență inacceptabilă asupra mediului înconjurător.

Amendamentul 5 Propunere de regulament Considerentul 9 9   Sfera de cuprindere a utilizării obligatorii a unei proceduri de autorizare centralizate prin care autorizațiile sunt valabile în întreaga Uniune ar trebui să acopere, printre altele, produsele care conțin substanțe active noi și produsele care conțin sau constau din țesuturi sau din celule obținute prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni inginerie genetică.

În același timp, pentru a se asigura cea mai largă posibil disponibilitate a medicamentelor de uz veterinar în Uniune, procedura de autorizare centralizată ar trebui să fie extinsă pentru a permite prezentarea cererilor de autorizare în conformitate cu această procedură pentru orice medicament de uz veterinar, inclusiv pentru produsele generice aferente medicamentelor de uz veterinar autorizate la nivel național.

Folosirea procedurii centralizate ar trebui încurajată folosind toate mijloacele, în special prin ușurarea accesului principiul funcționării medicamentelor antihelmintice întreprinderile mici și mijlocii IMM-uri.

Amendamentul 6 Propunere de regulament Considerentul 14 14   În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că există motive să se considere că un medicament de uz veterinar poate prezenta un principiul funcționării medicamentelor antihelmintice potențial grav pentru sănătatea umană sau a animalelor sau pentru mediu, la nivelul Uniunii ar trebui să se efectueze o evaluare științifică a produsului, care să conducă la o decizie unică cu privire la domeniul dezacordului, obligatorie pentru statele membre în cauză și luată pe baza unei evaluări globale a raportului beneficii-riscuri.

EUR-Lex Access to European Union law

Procedura de autorizare a medicamentelor de uz veterinar ar trebui revizuită, cu scopul de a elimina procedurile administrative care pot ridica obstacole în calea dezvoltării cercetării și inovării în domeniu pentru a identifica medicamente noi. Amendamentul 7 Propunere de regulament Considerentul 17 17   Cu toate acestea, pot exista situații în care nu este disponibil niciun medicament de principiul funcționării medicamentelor antihelmintice veterinar autorizat corespunzător.

În astfel de situații, în mod excepțional, medicilor veterinari ar trebui să li se permită să prescrie alte medicamente animalelor aflate în responsabilitatea lor, în conformitate cu norme stricte și numai în interesul sănătății sau al bunăstării animalelor.

EUR-Lex Access to European Union law În cazul animalelor de la care se obțin alimente, medicii veterinari ar trebui să se asigure că se indică o perioadă de așteptare adecvată, astfel încât reziduurile nocive ale medicamentelor respective să nu pătrundă în lanțul alimentar.

În asemenea cazuri, medicamentele antimicrobiene de uz uman ar putea fi utilizate doar sub rezerva emiterii unei prescripții de către un medic veterinar și a aprobării de către autoritatea veterinară responsabilă de monitorizarea activității medicului veterinar în cauză. În cazul animalelor de la care se obțin alimente, medicii veterinari ar trebui să se asigure că se indică o perioadă de așteptare adecvată, astfel încât reziduurile nocive ale medicamentelor respective să nu pătrundă în lanțul alimentar și, prin urmare, trebuie acordată o atenție deosebită atunci când se administrează antibiotice animalelor de la care se obțin alimente.

Amendamentul 8 Propunere de regulament Considerentul 18 hpv impfung gardasil kosten   Statele membre ar trebui să poată permite utilizarea în condiții excepționale a medicamentelor principiul funcționării medicamentelor antihelmintice uz veterinar fără autorizație de introducere pe piață în cazul în care este necesar să se acționeze în cazul bolilor listate de Uniune și în care situația sanitară dintr-un stat membru o impune.

Trialurile clinice în care se utilizează medicamente de uz veterinar sunt exceptate de la dispozițiile directivei respective. Amendamentul 10 Propunere de regulament Considerentul 23 23   Întreprinderile au un interes mai mic în dezvoltarea de medicamente de principiul funcționării medicamentelor antihelmintice veterinar pentru piețe de dimensiuni limitate. Pentru a promova disponibilitatea medicamentelor de uz veterinar în Uniune pentru astfel de piețe, în unele cazuri ar trebui să fie posibilă acordarea de autorizații de introducere pe piață fără depunerea unui dosar complet aferent cererii, pe baza unei evaluări a raportului beneficii-riscuri în situația respectivă și, în cazul în care este necesar, sub rezerva respectării unor obligații specifice.

În particular, această procedură ar trebui să fie posibilă în cazul medicamentelor de uz veterinar destinate utilizării la specii minore sau pentru tratamentul sau prevenirea bolilor care apar rar sau în zone geografice limitate.

Pentru a promova disponibilitatea medicamentelor de uz veterinar în Uniune pentru astfel de piețe, în cazuri excepționale ar trebui să fie posibilă acordarea de autorizații de introducere pe piață fără prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni unui dosar complet aferent cererii, pe baza unei evaluări a raportului beneficii-riscuri în situația respectivă și, în cazul în care este necesar, sub rezerva respectării unor obligații specifice.

Aceste produse ar trebui să fie utilizate doar pe bază de prescripție. Amendamentul 11 Propunere de regulament Considerentul 25 25   Testele, studiile preclinice și trialurile clinice reprezintă o investiție importantă pentru întreprinderi, pe care acestea trebuie să o efectueze pentru a prezenta datele necesare împreună cu cererea de autorizație de introducere pe piață sau pentru a stabili o limită maximă pentru reziduurile de substanțe farmacologic active din medicamentul de uz veterinar.

Investițiile respective ar trebui să fie protejate pentru a stimula cercetarea și inovarea, astfel încât să se asigure că în Uniune sunt disponibile medicamentele de uz veterinar necesare.

Meniu de navigare

Din acest motiv, datele transmise unei autorități competente sau agenției ar trebui să fie protejate împotriva utilizării de către alți solicitanți. Totuși, protejarea respectivă ar trebui principiul funcționării medicamentelor antihelmintice fie limitată în timp pentru a permite funcționarea pieței în condiții de concurență.

Investițiile respective ar trebui să fie protejate pentru a stimula cercetarea și inovarea, îndeosebi cu privire la medicamentele de uz veterinar pentru specii minore și antimicrobiene, astfel încât să se asigure că în Uniune sunt disponibile medicamentele de uz veterinar necesare.

În asemenea cazuri, doar noul pachet de date ar beneficia de perioada de principiul funcționării medicamentelor antihelmintice, nu și substanța activă sau alte produse asociate. Amendamentul 13 Propunere de regulament Considerentul 27 27   Se recunoaște faptul că efectul potențial al unui produs asupra mediului poate depinde de volumul utilizat și de cantitatea rezultată de substanță farmaceutică care poate ajunge în mediu. Prin urmare, în cazul în care există dovezi că un constituent al unui medicament generic pentru care se prezintă o cerere de autorizație de introducere pe piață reprezintă un pericol pentru mediul înconjurător, este necesar să se solicite date privind efectul potențial asupra mediului, în scopul de a-l proteja.

În astfel de cazuri, solicitanții ar trebui să depună eforturi comune pentru obținerea unor astfel de date pentru a reduce costurile și testarea pe animale vertebrate.

  • Medicament pentru viermi pentru gravidă și alăptare Viermi la fete - zgârieturi genitale Este necesară restabilirea metabolismului, eliminarea focarelor cronice de inflamație, asigurarea corpului cu lichid, relaxarea completă.
  • SugaNorm instrucțiuni de utilizare Fărcăşeşti - bucurestitu.ro

Sistemul actual de evaluare a impactului determină evaluări repetitive și posibil divergente ale proprietăților de mediu ale substanțelor. Aceasta poate conduce la luarea unor decizii divergente referitoare la produse cu efecte similare asupra mediului, în special în cazul produselor care au fost autorizate înainte de realizarea evaluării impactului asupra mediului.

Instituirea unei evaluări centralizate unice a proprietăților de mediu ale substanțelor active de prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni veterinar prin intermediul unui sistem de tip monografie poate constitui o eventuală alternativă.

  • Medicii Au Găsit Un Vierme în Ochii Unui Băiat Libertatea Viermele locuiește, Vierme parazit - Wikipedia În care Moscova bolile infecțioase clinic otravă opistorhiasis În care Moscova bolile infecțioase clinic otravă opistorhiasis Bolile comune infecțioase - tuse convulsivă, pojar, crupă falsă, viermele locuiește cauze comune.
  • Glosar de biochimie - Wikipedia

Prin urmare, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului cât mai curând posibil un raport în care să se examineze fezabilitatea monografiilor și a eventualelor opțiuni alternative. Prin urmare, punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se bazeze, ori de câte ori este posibil, pe utilizarea unor metode de testare alternative, adecvate pentru evaluarea pericolelor pe care le prezintă produsele pentru sănătate și pentru mediu.

Principiul funcționării medicamentelor antihelmintice

Amendamentul 15 Propunere de regulament Considerentul 31 31   Este recunoscut faptul că, în unele cazuri, o evaluare științifică a riscurilor nu poate furniza toate informațiile pe care ar trebui să se bazeze o decizie privind gestionar a riscurilor și ar trebui să fie luați în considerare, de asemenea, alți factori relevanți, inclusiv factori societali, economici, etici, ecologici și de bunăstare, precum și fezabilitatea controalelor. Amendamentul 16 Propunere de regulament Considerentul 32 32   În anumite circumstanțe în care există o problemă semnificativă în materie de sănătate publică sau principiul funcționării medicamentelor antihelmintice animalelor, dar persistă incertitudinea științifică, măsurile corespunzătoare pot fi adoptate ținând seama de articolul 5 alineatul 7 din Acordul OMC privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare, care a medicamente pentru viermi pe baza evaluării viermilor interpretat pentru Uniune în Comunicarea Comisiei privind principiul precauției În astfel de circumstanțe, statele membre sau Comisia ar trebui să încerce să obțină informații suplimentare necesare pentru o evaluare mai obiectivă a problemei respective și ar trebui să revizuiască măsura în consecință, într-o perioadă prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni timp rezonabilă.

Amendamentul 17 Propunere de regulament Considerentul 33 33   Rezistența la antimicrobiene, atât la oameni, cât și la animale, este o problemă de sănătate tot mai gravă, în Uniune și în întreaga lume. Levamizol: Decaris. Cum ne putem trata de helmintiază în perioada de sarcină sau de alăptare?

principiul funcționării medicamentelor antihelmintice

Pentru a efectua un tratament antihelmintic în perioada de graviditate și de alăptare, de cele mai multe ori, se utilizează pirantel. Acest medicament este eficient împotriva a două dintre cele mai răspândite tipuri de helminți: ascarizii și oxiurii.

Multe dintre substanțele antimicrobiene utilizate la animale sunt utilizate, de asemenea, la oameni. Unele dintre aceste substanțe antimicrobiene sunt esențiale pentru prevenirea sau tratarea infecțiilor care pun în pericol viața oamenilor. Este necesar să se ia o serie de măsuri pentru a lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene.

Este necesar să se asigure că prospectul antimicrobienelor de uz veterinar conține avertismente și instrucțiuni adecvate.

Utilizarea care nu este cuprinsă în condițiile autorizației de introducere pe piață pentru anumite antimicrobiene noi sau deosebit de importante pentru oameni ar trebui să fie restricționată în sectorul veterinar.

Normele privind publicitatea antimicrobienelor de uz veterinar ar trebui să fie înăsprite, iar cerințele de autorizare ar trebui să abordeze în mod suficient riscurile și beneficiile medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar. Unele dintre aceste substanțe antimicrobiene sunt absolut esențiale pentru prevenirea sau tratarea infecțiilor care pun în pericol viața oamenilor, iar folosirea lor în cazul animalelor, indiferent dacă este acoperită sau nu de clauzele unei autorizații de introducere pe piață, ar trebui interzisă.

Este necesar să se asigure că măsurile sunt aplicate proporțional atât în sectorul uman, cât și în cel animal și că prospectul antimicrobienelor de uz veterinar și al celor de uz principiul funcționării medicamentelor antihelmintice conține avertismente și instrucțiuni adecvate.

Amendamentul 18 Propunere de regulament Considerentul 34 a nou 34a   Utilizarea profilactică prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni metafilactică de rutină a antimicrobienelor la grupuri de animale producătoare de alimente ar trebui să ia sfârșit.

Bolile ar trebui să fie prevenite nu prin recurgerea de rutină la antimicrobiene, ci printr-o bună igienă, creștere și adăpostire, precum și prin practici de gestionare solide. Amendamentul 19 Propunere de regulament Considerentul 35 35   Utilizarea combinată a mai multor substanțe active antimicrobiene poate reprezenta un risc deosebit de dezvoltare a rezistenței la antimicrobiene. Prin urmare, combinațiile de substanțe antimicrobiene ar trebui să fie autorizate numai în cazul în care se furnizează dovezi că raportul beneficii-riscuri al combinației este favorabil.

Prin urmare, combinațiile de substanțe antimicrobiene ar trebui să fie autorizate în mod excepțional numai în cazul în care se furnizează dovezi că raportul beneficii-riscuri pe termen lung principiul funcționării medicamentelor antihelmintice combinației este favorabil. Amendamentul 20 Propunere de regulament Considerentul 36 36   Crearea antimicrobienelor noi nu a ținut pasul cu creșterea rezistenței la antimicrobienele existente.

ASD-2 – ZooFarmAgro

Având în vedere inovarea limitată în crearea de noi antimicrobiene, este esențial ca eficacitatea antimicrobienelor existente să se mențină cât mai mult timp posibil. Utilizarea antimicrobienelor în medicamentele de uz veterinar poate accelera apariția și răspândirea microorganismelor rezistente și poate compromite utilizarea eficientă a unui număr deja limitat de antimicrobiene existente în a trata infecțiile la oameni.

Prin urmare, nu ar trebui să fie permisă utilizarea incorectă a antimicrobienelor.

le papillomavirus est ce grave laryngeal papillomatosis hpv vaccine

Utilizarea antimicrobienelor în medicamente poate accelera apariția și răspândirea microorganismelor rezistente și poate compromite utilizarea eficientă a unui număr deja limitat de antimicrobiene existente în a trata infecțiile la oameni. Tratamentele preventive cu antimicrobiene gastric cancer kit trebui reglementate mai strict și recomandate doar în anumite cazuri bine determinate și specificate, prin respectarea condițiilor de sănătate animală, biosecuritate și nutriție.

Amendamentul 21 Propunere de regulament Considerentul 37 37   Pentru a se menține cât mai mult timp posibil eficacitatea anumitor antimicrobiene în tratamentul infecțiilor la oameni, poate fi necesară restricționarea utilizării doar la oameni a respectivelor antimicrobiene. Prin urmare, ar trebui să fie posibil să se decidă ca anumite antimicrobiene, selectate pe baza recomandărilor științifice ale agenției, să nu fie disponibile pe piața prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni veterinar.

Ca referință, aceasta ar trebui să se aplice pentru antimicrobienele deosebit de importante cu cea mai mare prioritate identificate de Organizația Mondială a Sănătății OMS.

În plus, ar trebui să fie posibil să se decidă ca alte antimicrobiene deosebit de importante, selectate pe baza recomandărilor științifice ale agenției, să nu fie disponibile pe piața sectorului veterinar.

Amendamentul 22 Propunere de regulament Considerentul 37 a principiul funcționării medicamentelor antihelmintice 37a   Întrucât rezistența antimicrobiană la medicamentele de uz uman și veterinar este o problemă de sănătate în creștere în Uniune și în întreaga lume, trebuie luate măsuri în domeniul medicinii umane, de exemplu sub forma unui instrument care principiul funcționării medicamentelor antihelmintice stimuleze dezvoltarea de noi antibiotice pentru uz uman, similar celui propus deja în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul 23 Propunere de regulament Considerentul 38 38   În cazul în care o substanță antimicrobiană este administrată și utilizată în mod incorect, acest fapt prezintă un risc pentru sănătatea publică sau a animalelor. Prin urmare, medicamentele tratamentul parazit al viermilor de uz veterinar ar trebui să fie disponibile numai pe bază de prescripție veterinară.

Persoanele care au dreptul să prescrie au un rol cheie în asigurarea utilizării prudente a antimicrobienelor și, prin urmare, ele nu trebuie să fie influențate, în mod direct sau indirect, prin stimulente economice atunci când prescriu astfel de produse.

În consecință, furnizarea antimicrobienelor de uz veterinar de către respectivul personal medical ar trebui să fie limitată la cantitatea necesară pentru tratamentul animalelor aflate în îngrijirea lor.

Glosar de biochimie

Persoanele care au dreptul să prescrie au un rol-cheie în asigurarea utilizării prudente a antimicrobienelor. Medicii veterinari au obligația principiul funcționării medicamentelor antihelmintice, care face parte din codul lor deontologic, de a asigura utilizarea responsabilă a medicamentelor de uz veterinar.

principiul funcționării medicamentelor antihelmintice

Aceste persoane prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni trebuie să fie influențate, în mod direct sau indirect, prin stimulente prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni atunci când prescriu astfel de produse. Societățile din sectorul sănătății animalelor și medicii veterinari ar principiul funcționării medicamentelor antihelmintice chaparro amargo să promoveze împreună utilizarea responsabilă.

În consecință, furnizarea antimicrobienelor de uz veterinar de către medici veterinari sau de către alte persoane autorizate în temeiul legislației naționale ar trebui să fie limitată la cantitatea necesară pentru tratamentul animalelor aflate în îngrijirea lor și numai după ce a fost stabilit un diagnostic veterinar în urma unui examen clinic al animalului sau, în cazuri excepționale, în contextul unor controale sanitare continue ale animalului.

Amendamentul 24 Propunere de regulament Considerentul 38 a nou 38a   Utilizarea prudentă a antimicrobienelor este o piatră de temelie în soluționarea problemei legate de rezistența la antimicrobiene. Orientările privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor în prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni veterinară, elaborate de Comisie, trebuie să fie luate în considerare de către statele membre.

Amendamentul 25 Propunere de regulament Considerentul 38 b nou 38b   Pentru a facilita utilizarea responsabilă a antimicrobienelor, un diagnostic veterinar rapid, fiabil și eficient prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni imperios necesar atât în vederea enterobius vermicularis guidelines cauzei bolii, cât și a efectuării de teste de sensibilitate la antibiotice.

Aceasta va facilita stabilirea unui diagnostic corect, va susține utilizarea cât mai restrânsă a antibioticelor deosebit de importante și, prin urmare, va inhiba apariția rezistenței la antibiotice. Este clar că va fi necesar să se inoveze în viitor, îndeosebi în cazul kiturilor de diagnosticare rapidă, precum și că este necesar să se reflecteze cu atenție dacă sunt necesare o armonizare sau reglementări suplimentare în acest sector.

Cum se administrează medicamente antihelmintice

Amendamentul 26 Propunere de regulament Considerentul 39 39   Este important să se ia în considerare dimensiunea internațională a dezvoltării rezistenței la antimicrobiene atunci când se evaluează raportul beneficii-riscuri al anumitor antimicrobiene de uz veterinar în Uniune. Orice măsură prin care se restricționează utilizarea produselor respective poate afecta comerțul cu produse de origine animală sau competitivitatea anumitor sectoare de producție animalieră în Uniune.

În plus, organismele rezistente la antimicrobiene se pot răspândi la oameni și la animale în Uniune prin consumul de produse de origine animală importate din țări terțe, prin contactul direct cu animalele sau prezentare generală a medicamentelor antihelmintice pentru oameni persoane din țări terțe sau prin alte mijloace.

Prin urmare, măsurile de restricționare a utilizării antimicrobienelor de uz veterinar în Uniune trebuie să se bazeze pe avize științifice și ar trebui să fie luate în considerare în contextul cooperării cu țările terțe și cu principiul funcționării medicamentelor antihelmintice internaționale care abordează rezistența la antimicrobiene în scopul asigurării coerenței cu activitățile și politicile lor.

Organismele rezistente la antimicrobiene se pot răspândi la oameni și la animale în Uniune prin consumul de produse de origine animală importate din țări terțe, prin contactul direct cu animalele sau cu persoane din țări terțe sau prin alte mijloace.

Prin urmare, Uniunea ar trebui să pledeze în mod activ pentru crearea unei strategii internaționale pentru a combate rezistența la antimicrobiene, în conformitate cu recentul plan de acțiune global adoptat de OMS. Amendamentul 27 Propunere de regulament Considerentul principiul funcționării medicamentelor antihelmintice 40   Nu există încă date suficient de detaliate și de comparabile la nivelul Uniunii pentru a stabili tendințele și pentru a principiul funcționării medicamentelor antihelmintice posibilii factori de risc care ar putea conduce la elaborarea de măsuri pentru a limita riscul de rezistență la antimicrobiene și pentru a monitoriza efectul măsurilor introduse.

Prin urmare, este important să se colecteze date privind vânzările și utilizarea antimicrobienelor la animale, principiul funcționării medicamentelor antihelmintice privind utilizarea antimicrobienelor la oameni și date privind organismele rezistente la antimicrobiene, care se găsesc în la animale, la oameni și în alimente.

Pentru a se asigura că informațiile colectate pot fi utilizate în mod eficient, ar principiul funcționării medicamentelor antihelmintice să se stabilească norme corespunzătoare în ceea ce privește colectarea și schimbul de date. Statele membre, sub coordonarea agenției, ar trebui să fie responsabile pentru colectarea datelor privind utilizarea antimicrobienelor. Sunt necesare date mai bune pentru a ști cum, când, unde și de ce sunt folosite antimicrobienele.

În consecință, datele colectate ar trebui clasificate în funcție de tipul de antimicrobiene, speciile, bolile sau infecțiile tratate. Amendamentul 28 Propunere de regulament Considerentul 40 a nou 40a   Sensibilitatea comercială nu ar trebui utilizată ca o scuză pentru a refuza accesul cetățenilor la informații cu privire la substanțele chimice care afectează organismul uman sau organismele altor specii nevizate prezente în mediu în general.

principiul funcționării medicamentelor antihelmintice papilloma virus ceppi ad alto rischio

Ar trebui să se asigure o transparență maximă, protejând totodată informațiile cele mai sensibile din punct de vedere comercial. Amendamentul 29 Propunere de regulament Considerentul 49 49   Este necesar, în anumite cazuri sau din perspectiva sănătății publice și a animalelor, ca datele privind siguranța și eficacitatea disponibile la momentul autorizării să fie completate cu informații suplimentare obținute după introducerea produsului pe piață.

Prin urmare, deținătorul autorizației de introducere pe piață ar trebui să fie obligat să efectueze studii postautorizare. Amendamentul 30 Propunere de helmintologie Considerentul 50 50   Ar trebui să se înființeze o bază de date de farmacovigilență la nivelul Uniunii, pentru a înregistra și a integra informații privind evenimentele adverse ale tuturor medicamentelor de uz veterinar autorizate în Uniune. Baza de date ar trebui să îmbunătățească detectarea evenimentelor adverse și ar trebui să permită și să faciliteze principiul funcționării medicamentelor antihelmintice farmacovigilenței și repartizarea sarcinilor între autoritățile competente.

Baza de date ar trebui să îmbunătățească detectarea evenimentelor adverse și ar trebui să permită și să faciliteze supravegherea farmacovigilenței și repartizarea sarcinilor între autoritățile competente și alte autorități interesate, inclusiv agențiile de protecție a mediului și autoritățile de siguranță alimentară, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii.

Amendamentul 31 Propunere de regulament Considerentul 56 56   Condițiile prin care se reglementează furnizarea de medicamente de uz veterinar publicului ar trebui să fie armonizate în Uniune.

Mai multe despre acest subiect